Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010


Μια εικόνα από το καλοκαίρι!!!

πέρασε!!

Αλλά η μνήμη του έχει χαραχτεί πολύ βαθιά!!